‘Wij zijn een lerend opleidingsbedrijf’

Arend Siemonsma, eigenaar Plus Siemonsma

Supermarkt Plus Siemonsma in Balk is met recht een echt familiebedrijf. Al sinds 1929 is de naam Siemonsma onlosmakelijk verbonden met het kruideniersvak. De winkel is steeds van vader op zoon overgenomen. Sinds januari 2024 staat de vierde generatie aan het roer: Arend Siemonsma. Vol passie en gedrevenheid vertelt hij over zijn onderneming: “Het bedrijf is in de loop der jaren ontzettend gegroeid en er werken momenteel bijna 100 mensen. Maar het bedrijf is nog steeds een warm familiebedrijf, waar iedereen gelijk is en er toe doet.”

Duurzaamheid als kernwaarde

Eén van de kernwaarden van het bedrijf is duurzaamheid. Arend legt uit: “Als zelfstandig ondernemer wil ik graag een verschil maken in de markt. Vanuit leefbaarheid en sociale inclusie wil ik iets toevoegen aan de maatschappij. Dit geldt zowel voor de mensen die hier boodschappen doen als voor de mensen die hier werken. We noemen onszelf een lerend opleidingsbedrijf. Daarnaast vind ik het belangrijk om met lokale ondernemers samen te werken.”

Goed werkgeverschap

“Goed werkgeverschap begint bij jezelf”, aldus Arend. “Ik vind dat iedereen een kans moet krijgen om te kunnen werken. Er zijn veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die deze kans niet krijgen omdat werkgevers niet weten welke mogelijkheden er zijn voor deze doelgroep. Ook het sociale aspect hierin is zeer belangrijk. Ik wil hen een mooie kick-start geven.” Hij onderstreept het belang van een goede begeleiding op de werkvloer. “Daar investeer ik tijd in.”

Zijn drijfveer? “Ik geloof in de wisselwerking tussen partijen en het creëren van win-win situaties. Een goede samenwerking met je medewerkers en partners is essentieel voor succes.”

Samenwerking met gemeente en Pastiel

Ongeveer vijf jaar geleden kwam Arend in contact met Pastiel, een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelt naar reguliere werkgevers. Via zijn netwerk hoorde hij over deze initiatieven en nam vervolgens contact op met Pastiel. “Het is belangrijk om te investeren in een goede relatie, en dat heeft inmiddels geleid tot een aantal mooie matches. We hebben een prettige samenwerking opgebouwd met de jobcoaches van Pastiel, wat onder andere heeft geleid tot het opzetten van een aantal pilot projecten”.

Binnenkort schuift Arend aan bij de netwerkbijeenkomst BAB&Breakfast van Pastiel op 27 juni 2024 om hier meer over te vertellen.

Opgegroeid met inclusiviteit

Arend vertelt verder: “Van jongs af aan weet ik niet beter dan dat er medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken bij ons bedrijf.” Als voorbeeld noemt hij Coby, een collega met het syndroom van Down. “Coby is de dochter van vrienden van mijn ouders. Zij riep op de lagere school al dat ze ontzettend graag bij ons wilde werken. Inmiddels werkt ze al jaren 1 dagdeel per week in de supermarkt. Ze hoort er helemaal bij, ze is gewoon ‘ien fan ús.”

Met deze verhalen en ervaringen onderstreept Arend Siemonsma de kracht van een familiebedrijf dat niet alleen gericht is op groei en winst, maar ook op maatschappelijke verantwoordelijkheid en inclusiviteit.