Sociaal inclusief ondernemen met de Werkvoucher

Personeelstekorten zijn tegenwoordig een veelvoorkomende uitdaging voor ondernemers. Maar er zijn voldoende manieren om kwalitatieve krachten aan te nemen als je openstaat voor sociaal ondernemerschap. Als de inzet van medewerkers met een grotere uitdaging op de arbeidsmarkt nog aantrekkelijker wordt gemaakt, kun je als bedrijf een win-winsituatie creëren. “Zeker als je gebruik maakt van de Werkvoucher,” legt Jelmer Jellesma, accountmanager van Pastiel, uit. Maar wat houdt zo’n Werkvoucher in? En welke voordelen heeft het voor de werknemer en werkgever?

De Werkvoucher is een financiële stimulans van € 2.000,- bedoeld voor werkgevers die mensen vanuit de Participatiewet – voorheen de Bijstandswet, WSW en Wajong – een kans willen geven op de arbeidsmarkt. Werkgevers die een kandidaat op contract aannemen voor minimaal 6 maanden en minimaal 24 uur per week, komen in aanmerking voor deze bijdrage. Per jaar zijn er een beperkt aantal Werkvouchers beschikbaar per gemeente. “Het is een landelijke subsidiemogelijkheid, welke in Friesland door Fryslân Werkt wordt gefaciliteerd,” vertelt Jelmer. “Het initiatief is gericht op het mogelijk maken van duurzame arbeidsplaatsen voor mensen in alle functiegroepen.”

Flexibiliteit en jobcarving

Ondernemers kiezen in deze tijden eerder voor flexibiliteit dan duurzame dienstverbanden. Jelmer: “Toch kan de duurzame inzet vanuit de participatiewet, met ondersteuning van bijvoorbeeld de Werkvoucher, veel voordelen opleveren. De werknemer floreert door een gevoel van vertrouwen, betrokkenheid en zingeving. De werkgever geniet van een medewerker vol motivatie, het duurzaam invullen van werk en ontvangt daarnaast een financiële compensatie voor bijvoorbeeld begeleiding.”

Bovendien onderneemt de werkgever dan aantoonbaar sociaal inclusief. Belangrijk, want sociaal inclusief ondernemen wordt steeds meer gewaardeerd door klanten en andere stakeholders van een bedrijf. “Om ruimte te kunnen maken voor zo’n medewerker, zetten werkgevers vaak jobcarving in. Het gewenste ‘schaap met vijf poten’ zijn in de arbeidsmarkt van tegenwoordig lastiger te vinden. Door bestaande functies anders in te richten, taken en werkzaamheden opnieuw te verdelen, kun je functies vrijmaken voor mensen met een grotere uitdaging op de arbeidsmarkt,” legt Jelmer uit.

Begeleiding van Pastiel

Jelmer weet uit ervaring dat de inzet van zo’n werknemer positief werkt voor beide partijen. Als reïntegratiebedrijf verzorgt Pastiel al jaren de match tussen werkgevers en werknemers. Jelmer: “Het is belangrijk om werkgevers vanuit Pastiel te wijzen op interessante regelingen zoals de Werkvoucher. Als een werkgever aanspraak wil maken op de Werkvoucher, kan Pastiel ontzorgen; van aanvraag tot uitbetaling via de desbetreffende gemeente.”

In die tijd, blijft Pastiel ook betrokken bij de kandidaat. “We monitoren de ontwikkeling van de medewerker in de eerste drie maanden en ondersteunen met jobcoaching. In samenwerking met de werkgever zorgen we ervoor dat mensen een mooie nieuwe stap naar een passende baan en hun werkgeluk een boost geven,” besluit Jelmer.

Wil je meer weten over de Werkvoucher? Neem dan een kijkje op https://fryslanwerkt.nl/regelingen/werkvoucher/