Pastiel krijgt Europese subsidie

Pastiel krijgt een Europese subsidie om mensen aan het werk te helpen. Met dit geld kan Pastiel een groter aantal mensen begeleiden op weg naar werk. Ook kunnen er meer re-integratietrajecten worden aangeboden.

Voor wie?

De subsidie is speciaal gericht op:

  • Mensen die een uitkering krijgen
  • Jongeren
  • Niet-uitkeringsgerechtigden
  • Mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap
  • Statushouders
  • Vluchtelingen met verblijfsstatus

Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je bent. Dat is niet alleen belangrijk voor de mensen om wie het gaat. Het draagt ook bij aan een sterkere en veerkrachtige gemeenschap.