‘Ik wil het beste voor de mensen’

Haar ogen glimmen als Alie de Schiffart praat over haar werk bij de gemeente De Fryske Marren. Zij is als senior medewerker sociaal wijkteam verantwoordelijk voor de onderdelen participatie en inburgering binnen het sociaal domein voor de gemeente. “Ik wil het beste voor de mensen”.

Bij haar start in 2018 was de nieuwe Participatiewet nog niet zichtbaar binnen de gemeente. In 2021 werd zij ook met haar team verantwoordelijk voor een inburgeringsplan voor statushouders. Inmiddels staan beide onderdelen goed op de kaart.

Samen met Pastiel

Voor zowel de Participatiewet als de Inburgeringswet werkt Alie nauw samen met Pastiel, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar duurzaam betaald werk. “Zodra iemand bij stand aanvraagt, komen ze bij Pastiel in beeld. Daar is onmiddellijk een meetmoment of iemand snel of minder snel kan doorstromen naar betaald werk.”

Nieuw concept werken en leren

“Wij hebben samen met Pastiel een andere manier van integratie ontwikkeld. Wij kijken wat nodig is en stemmen daar het aanbod op af.” Tijdens de zogeheten Perspectieffase wordt bepaald welke route binnen het werk/leerbedrijf afgelegd kan worden. Daarbij zijn nieuwe routes ontwikkeld, waardoor het ook meer passend is voor de doelgroep. “Pastiel is verantwoordelijk voor werk, re-integratie en sociale activering, wij als gemeente regelen de randvoorwaarden.”

Pilot inburgering

Eind 2021 is een anderhalf jaar durende pilot inburgering statushouders van start gegaan. De Fryske Marren en Pastiel werken daarin samen. Nu, een jaar later, is Alie heel blij. “We hebben door deze samenwerking al 18 statushouders uit de bijstand gekregen.” Beide partij en brachten ruim 40 potentiële kandidaten in kaart op basis van hun persoonlijke situatie en arbeidspotentie. Daarna zijn vanuit Pastiel ondersteuners met dezelfde migratieachtergrond aan deze statushouders gekoppeld. Daarmee werd de taal- en cultuurbarrière grotendeels weggenomen. Ook werden empowerment trainingen aan vrouwen gegeven om hun zelfredzaamheid te vergroten. De vrouwen worden gestimuleerd om zoveel als mogelijk door te stromen naar een opleiding of (vrij willigers)werk. De pilot krijgt dit jaar een vervolg.

Techniek is ook voor meisjes

Alie komt uit een gezin met vier zussen en een vader die, in haar eigen woorden, mega technisch is. “Maar ook conservatief. Techniek is niet voor meisjes.” Inmiddels leert Alie elke vrijdag de fijne kneepjes van het lassen van haar vader en maakt zij kasten. “Techniek is wel degelijk voor meisjes.”