Pastiel Over Pastiel Werkgebied Pastiel

Werkgebied Pastiel

Deelnemende Gemeenten:

4 Friese gemeenten:

  • De gemeenten van de Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid: Harlingen, Waadhoeke
  • Súdwest-Fryslân
  • De Fryske Marren

De Fryske Marren (DFM)

Kandidaten van de gemeente De Fryske Marren gaan zodra ze een uitkering krijgen vanuit de Participatiewet naar Pastiel. Pastiel doet de intake en daarna start het traject of gaat iemand terug naar het gebiedsteam van De Fryske Marren als het te vroeg is voor deelname aan het traject van Pastiel.

Súdwest-Fryslân (SWF)

In de gemeente Súdwest-Fryslân gaan mensen met een uitkering vanuit de Participatiewet via de gebiedsteams naar Pastiel. Er is voor deelname een gesprek met een consulent van het gebiedsteam waarna men doorverwezen wordt naar Pastiel. Het traject bij Pastiel begint eerst met een intakegesprek.

De Dienst Sociale zaken  en Werkgelegenheid

Uitkeringsgerechtigden van de Participatiewet van de volgende gemeenten; Harlingen en Waadhoeke,  krijgen een intake via de consulent van het gebiedsteam van De Dienst NWF. Vanuit het intake-instrument wordt gekeken of deelname aan Pastiel wenselijk is en wordt men al dan niet doorgestuurd naar Pastiel.

Aanmelding doelgroepregister

Mensen met een ziekte of handicap kunnen zelf een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen via het UWV. Krijgen ze hieruit een Indicatie banenafspraak, dan worden ze opgenomen in het doelgroepregister. Dit is gunstig voor werkgevers die mensen in dienst willen nemen die onder de banenafspraak vallen. Kandidaten die via de Participatiewet naar Pastiel gaan en waarvan wij denken dat ze in aanmerkingen komen voor het doelgroepregister worden door Pastiel geholpen met de aanvraag.

Aanmelding Beschut werken

Beschut werken is de opvolger van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Beschut werken is bedoeld voor mensen die door een beperking een zodanige begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever verwacht kan worden dat hij deze mensen in dienst neemt. Het gaat wel om arbeid voor minstens 16 uur per week. Het UWV beslist, op aanvraag van Pastiel (uitvoerende instantie voor de gemeente) of iemand voor beschut werk in aanmerking komt. De kandidaat kan dit dus niet zelf aanvragen.

Wilt u ook samenwerken met Pastiel?

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.