Tijdens de kennismakingsafspraak leer je jouw jobcoach kennen en we leren jou kennen. We vragen bijvoorbeeld naar je laatste werkervaring, hoe je thuissituatie is en hoe je zelf denkt over terugkeren naar de arbeidsmarkt. Daarnaast leggen we uit wat Pastiel voor jou kan betekenen.