Detacheren

Detacheren is een ideale oplossing als je nog twijfelt of je een kandidaat zelf in dienst wilt nemen. Bij detachering blijft de medewerker in dienst bij Pastiel en (ook bij ziekte) blijft het risico bij Pastiel. De medewerker ontvangt het salaris via Pastiel. Je betaalt een tarief op basis van de loonwaarde van de medewerker. Tijdens de detachering krijgt de medewerker begeleiding van een jobcoach.

Wij werken o.a. voor

Ontdek wat Pastiel voor jouw bedrijf kan betekenen

Bij Pastiel helpen we je bijvoorbeeld bij jouw werving en selectie, we helpen bij de doelstellingen voor SROI en regelen de verzuimbegeleiding en outplacement. Ontdek wat we hierin voor jouw bedrijf kunnen doen. Neem contact op.

Wil jij ook werk uitbesteden aan Pastiel?