Pastiel Wurkjouwer

Wurkjouwer

Wurkjouwer is een onderdeel van Pastiel en Empatec en is een samenwerking met de gemeente De Fryske Marren. Bij  Wurkjouwer richten we ons specifiek op activiteiten en scholing met als doel de kandidaten weer op het spoor te zetten richting maatschappij.

De activiteiten bij Wurkjouwer bestaan onder andere uit het leren en gebruiken van de Nederlandse taal en het creatief bezig zijn om de talenten weer te ontplooien. Daarnaast hebben we diverse projecten zoals een fietsenmakerij, een moestuin en het opknappen van meubilair. Ook voert Wurkjouwer werkzaamheden uit voor het WMO loket. We willen graag dat iedereen in beweging komt, zich ontwikkelt en weer mee kan doen in de maatschappij. Wurkjouwer is hier een belangrijke schakel in en heeft een vestiging in Joure, Balk en Lemmer.

Wanneer een traject bij Wurkjouwer afgerond is, wordt Pastiel ingeschakeld. Zij begeleiden mensen met als einddoel een betaalde baan. De kandidaten stromen dan via Pastiel door naar de arbeidsmarkt. Waar dit niet mogelijk is, wordt er gekeken of vrijwilligerswerk tot de mogelijkheden behoort.

Download onze flyer over de Wurkjouwer

Scholing binnen de Wurkjouwer

Op dit moment hebben we drie soorten scholing lopen binnen de Wurkjouwer:

  1. Friesland College / Entreeopleiding
  2. Digitaalhuis
  3. Individueel

Friesland College / Entree opleiding

Het Friesland College verzorgt een Entreeopleiding niveau 1. Het betreft een groep van 14 deelnemers, die zijn aangemeld vanuit Wurkjouwer en Pastiel. Gedurende een jaar volgen zij een traject, waarbij taal, rekenen en burgerschap aan de orde komen. Het betreft statushouders, welke hun inburgering hebben gehaald of op A1 niveau zijn (halverwege het inburgeringstraject). De lessen en de praktijkopdrachten/werkzaamheden, gebeuren intern in Joure. Het gaat dan om scholing in het leslokaal en praktijk op de werkvloer. Hiermee hebben biedt de Wurkjouwer een breed aanbod taal en werken in de praktijk. Wanneer een cursist klaar is voor een stageplek, dan gaat de consulent van het Friesland College deze extern zoeken.

Digitaalhuis

In Joure is in de bibliotheek het Digitaalhuis gevestigd. Het Digitaalhuis is er op gericht om burgers te helpen die moeite hebben met leren, lezen of rekenen, of computervaardigheden missen. Deelnemers binnen de Wurkjouwer komen hiervoor in aanmerking. We zijn gestart met 15 deelnemers. Wij zijn de afgelopen maanden een samenwerking aangegaan met de bibliotheek, Stichting Lezen en Schrijven en de Gemeente, waarbij we een soort van dependance binnen de Wurkjouwer hebben gemaakt. Dit houdt in dat deelnemers van de Wurkjouwer rechtstreeks gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het Digitaalhuis. Immers, de mensen zijn hier al aan de slag op de werkvloer, voelen zich hier thuis en dit maakt de overgang soepel. Ook zijn we blij dat we gebruik mogen maken van hun aanbod, programma’s en ondersteuning van een tweetal taalcoaches, die hier op de locatie ondersteuning geven en ook de lessen verzorgen.

Individueel

Binnen de Wurkjouwer hebben we ook deelnemers die niet in aanmerking komen voor bovenstaande scholing. Dit zijn deelnemers die zelfstandig een opleiding volgen (bijvoorbeeld avondstudie, LOI, enz.), analfabeten, moeilijk leerbaar zijn of deelnemers die individuele ondersteuning nodig hebben, waarbij veelal sprake is van een beperking of angst voor deelname aan scholing in groepsverband. Hierin wordt maatwerk geboden, bijvoorbeeld ondersteuning door maatjesproject, maar ook door te kijken naar de mogelijkheden groepsgewijs analfabeten een passende scholing te kunnen bieden.

Contactpersoon: Menno Zwarts, projectleider

Telefoon 0513 410 694 / 06 120 76022

Mail: m.zwarts@pastiel.nl

Wilt u ook samenwerken met Pastiel?

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte worden gehouden over Pastiel? Vul hieronder uw gegevens in zodat wij u regelmatig Pastiel nieuws kunnen mailen.