Pastiel Wurkjouwer

Wurkjouwer

Bij Wurkjouwer richten we ons specifiek op activiteiten en scholing met als doel de deelnemer in beweging te krijgen, te ontwikkelen en weer mee(r) te laten doen in de maatschappij. Wurkjouwer is een onderdeel van Pastiel en Empatec en is een samenwerking met de gemeente De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

De activiteiten bij Wurkjouwer bestaan onder andere uit het leren en gebruiken van de Nederlandse taal en het creatief bezig zijn om de talenten weer te ontplooien. Daarnaast hebben we diverse projecten zoals een fietsenmakerij, een moestuin en het opknappen van meubilair. Ook voert Wurkjouwer werkzaamheden uit voor het WMO loket. We willen graag dat iedereen in beweging komt, zich ontwikkelt en weer mee kan doen in de maatschappij. Wurkjouwer is hier een belangrijke schakel in en heeft een vestiging in Joure, Balk, Lemmer en Sneek.

Wanneer een traject bij Wurkjouwer afgerond is, wordt Pastiel ingeschakeld. Zij begeleiden mensen met als einddoel een betaalde baan. De kandidaten stromen dan via Pastiel door naar de arbeidsmarkt. Waar dit niet mogelijk is, wordt er gekeken of vrijwilligerswerk tot de mogelijkheden behoort.

Download onze flyer over de Wurkjouwer

Scholing binnen Wurkjouwer

Op dit moment hebben we drie soorten scholing lopen binnen  Wurkjouwer:

  1. Friesland College/Friese Poort/Entreeopleiding
  2. Digitaalhuis
  3. Individueel

Friesland College/Friese Poort /Entree opleiding

Het Friesland College en de Friese Poort verzorgen een Entreeopleiding niveau 1. Gedurende een jaar volgen deelnemers een traject waarbij taal, rekenen en burgerschap aan de orde komen. Dit zijn statushouders, welke hun inburgering hebben gehaald of op A1 niveau zijn (halverwege het inburgeringstraject). De lessen en de praktijkopdrachten/werkzaamheden, gebeuren intern in Joure of Sneek. Het gaat dan om scholing in het leslokaal en praktijk op de werkvloer. Wanneer een cursist klaar is voor een stageplek, dan zoekt de consulent van het Friesland College of de Friese Poort deze extern.

Digitaalhuis

In Joure is in de bibliotheek het Digitaalhuis gevestigd. Het Digitaalhuis is er op gericht om burgers te helpen die moeite hebben met leren, lezen of rekenen, of computervaardigheden missen. Deelnemers binnen Wurkjouwer komen hiervoor in aanmerking. We werken samen met de bibliotheek, Stichting Lezen en Schrijven en de Gemeente De Fryske Marren, waarbij we een soort van dependance binnen Wurkjouwer hebben gemaakt. Dit houdt in dat deelnemers van Wurkjouwer rechtstreeks gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het Digitaalhuis. Immers, de mensen zijn hier al aan de slag op de werkvloer, voelen zich hier thuis en dit maakt de overgang soepel. Ook zijn we blij dat we gebruik mogen maken van hun aanbod, programma’s en ondersteuning van een tweetal taalcoaches, die hier op de locatie ondersteuning geven en ook de lessen verzorgen.

Individueel

Binnen Wurkjouwer hebben we ook deelnemers die niet in aanmerking komen voor bovenstaande scholing. Dit zijn deelnemers die zelfstandig een opleiding volgen (bijvoorbeeld avondstudie, LOI, enz.), analfabeten, moeilijk leerbaar zijn of deelnemers die individuele ondersteuning nodig hebben. Hierbij is veelal sprake van een beperking of angst voor deelname aan scholing in groepsverband. Hierin wordt maatwerk geboden. Bijvoorbeeld ondersteuning door het maatjesproject, maar ook door te kijken naar de mogelijkheden groepsgewijs analfabeten een passende scholing te kunnen bieden.

Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider van Wurkjouwer Menno Zwarts
Telefoon 0513 410 694 / 06 120 76022
Mail: m.zwarts@pastiel.nl

Wilt u ook samenwerken met Pastiel?

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte worden gehouden over Pastiel? Vul hieronder uw gegevens in zodat wij u regelmatig Pastiel nieuws kunnen mailen.