Pastiel Nieuws De Participatiewet: Wat houdt het in?

De Participatiewet: Wat houdt het in?

Veranderingen door de Participatiewet

Dat deze nieuwe wetgeving een feit is, dat staat vast: per 1 januari 2015 gaat de wetgeving in. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Er worden hiervoor verschillende maatregelen genomen, maar wat heeft dit voor gevolgen voor u als werkgever?

Wat houdt de Participatiewet in?

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong*.

*Vanaf 1 januari 2015 geldt voor nieuwe Wajong aanvragen, dat de Wajong alleen nog toegankelijk is voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Mensen met arbeidsvermogen, die anders in de Wajong zouden zijn ingestroomd, gaan tot de doelgroep van de gemeente behoren.

Loonkostensubsidie

Voor werknemers die wel bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maar een lagere productiviteit hebben, geldt een loonkostensubsidie. In de volgende nieuwsbrief wordt deze loonkostensubsidie verder toegelicht.

Quotum uitgesteld

Een onderwerp dat veel besproken wordt, is het quotum. Het quotum houdt in dat elke werkgever met 25 of meer werknemers een formele verplichting krijgt om arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een beperking. Wanneer dit niet op deze manier wordt ingevuld, volgt er een ‘boete’ voor de niet vervulde plekken. Een belangrijke wijziging is dat het quotum (nog) niet ingevoerd wordt, indien bedrijven en de overheid samen voor 125.000 extra banen zorgen voor mensen die niet in staat zijn een inkomen op het niveau van wettelijk minimumloon te verdienen.

125.000 extra banen

In het sociaal akkoord is door werkgevers afgesproken, dat zij 100.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (oplopend tot 2026). Naast deze banen zorgt de overheid nog voor 25.000 extra banen (tot 2024). Wanneer werkgevers de afgesproken banen onvoldoende realiseren, treedt alsnog een wettelijke quotum in werking. De eerste meting is in 2016 over de resultaten van 2015.

Wilt u ook samenwerken met Pastiel?

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.